Sağlık Bilimleri Fakültesinden TÜSEB Projesi

Sağlık Bilimleri Fakültesinden TÜSEB Projesi
06 Şubat 2024 - 15:17

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Melek Balçık Çolak’ın yürütücülüğünü yaptığı “Snoezelen Odasının Doğum Sürecine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma” başlıklı projesi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı-TÜSEB-A Grubu Acil Ar-Ge Projeleri kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi doğum salonunun bir odası Snoezelen odasına dönüştürülerek kadınların doğum sürecini bu odada tamamlamaları ve Snoezelen odasının doğum sürecine etkisi araştırılacak. Projede araştırmacı olarak Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Hilal Uslu Yuvacı, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinden Uzman Ebe Sare Cansu Kalkan, Ebe Özge Sakin ve Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Bihter Akın yer alıyor.

Projede, Ülkemizde bir devlet hastanesinde Snoezelen odası oluşturarak bu odada doğumları gerçekleştirmek, doğum eylemi süresince kadının memnuniyetini, beta endorfin, konfor düzeyini arttırmak, doğum eylemi süresince kadının korku düzeyini, müdahaleli vajinal doğum oranını azaltmak, olumlu doğum deneyimine, anne-bebek sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Snoezelen odalarının doğum sürecine etkisini belirlemeye yönelik çalışmalarda kadınların bu odada dikkat dağıtıcı şeylerde neşe ve rahatlama bulduğu, ayrıca doğum ağrısı ve doğum eyleminin birinci evresinin kısaldığı belirlenmiştir. Bu etkileri göz önünde bulundurulduğunda çalışma ülkemizde ebelik alanı için yeni bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğum ortamında snoezelen odalarının kullanımı yurt dışında giderek yaygınlaşmakla birlikte ülkemizde herhangi bir hastanede doğum hizmetlerinde kullanımına rastlanmamış olması projenin önemini ortaya koyuyor.

Projeden elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, Snoezelen odası oluşturulduktan sonra diğer sağlık kuruluşlarında da uygulanmasına öncülük edilecek. Ayrıca bu uygulamanın kadınların pozitif bir doğum deneyimi yaşamasına, doğum kokusu düzeyinin azaltmasına, konforu ve memnuniyetinin arttırmasına, böylece kadınların normal doğuma teşvik edilmesine katkıda bulunacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum