SAÜ den Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Hukuki Zemini Projesi

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Emine Develi Ayverdi’nin yürütücülüğünü yaptığı proje, Cumhuriyetimizin 100 Yılına Özel olarak açılan TÜBİTAK-1001 çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

SAÜ den Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Hukuki Zemini Projesi
30 Nisan 2024 - 14:28
TÜBİTAK tarafından Cumhuriyetimizin 100 Yılına özel olarak açılan “TÜBİTAK 1001 –
Cumhuriyetimizin 100 Yılı Özel Çağrısı” kapsamında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Emine Develi Ayverdi’nin yürütücülüğünü yaptığı “Rekabet Hukuku
Perspektifinden Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Hukuki Zemini” başlıklı proje
desteklenmeye hak kazandı.
Şirketler hukuku ve rekabet hukuku alanında çalışmalar yapan Proje Yürütücüsü Dr. Öğr.
Üyesi Emine Develi Ayverdi, proje konusuyla ilgili olarak, “Projemizde, iklim değişikliğine
nedeniyle enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine azami önem verilen bu dönemde, alternatif
yakıt sistemlerinin benimsenmesi önündeki en büyük engel olan şarj istasyonu altyapısı
eksikliğinin bertaraf edilmesini sağlayacak, yeni oluşan bu pazarın işlerliğini temin edecek ve
toplum tarafından elektrikli araçların benimsenmesini kolaylaştıracak mevzuat zemininin
geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Önceliğimiz, proje neticesinde ortaya koyacağımız mevzuat
önerisinin, uluslararası düzeyde eşlenikleri irdelenerek farklı hukuk düzenlerinin incelenmesi
sonucunda hazırlanması ve mevcut düzenle ahenk içerisinde işlemesidir. Bu sayede, elektrikli
araçlar alanında büyük yatırımlarda bulunan ülkemizde, bu yatırımın piyasanın her
seviyesinde karşılığını görmesine için gerekli ortam oluşturulmuş olacaktır” dedi.
İklim değişikliğinin etkisini en yoğun şekilde göstermeye başladığı bu dönemde, küresel
ısınmanın en önemli sebeplerinden biri olan fosil yakıtlar yerine yenilenebilir kaynaklardan
elde edilen elektrik ile çalışan araçların giderek artan bir ivme ile benimsenmesinin elzem
olduğu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Emine Develi Ayverdi, “Çevre bilincinin oluşması için
ailede başlayan eğitimin yanı sıra, çevrenin korunması için gerçekleştirilecek eylemler
önündeki engellerin kaldırılması ve gerekli teşvikin sağlanması için hukuki zeminin buna
elverişli olması şarttır. Projemizde bu amaç göz önünde bulundurularak, rekabetçi bir piyasa
ile tüketiciye sağlanacak en yüksek seviyede menfaat hedeflenecektir” diye konuştu.
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr.
Üyesi Emine Develi Ayverdi’nin yürütücülüğünü yaptığı projenin ekibinde; Sakarya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Kaya
Uyanık, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Albayrak Ceylan ve Sakarya Üniversitesi Hukuk
Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Ar. Gör. Talha Erdoğmuş görev
alıyor.
Disiplinler arası bir bakış açısıyla sunulan projeden elde edilecek bulgular, elektrikli araç şarj
istasyonlarına ilişkin hukuki zemini oluşturmakla görevli idari birimlere aktarılacak ve bu
alanda meydana gelmesi muhtemel uyuşmazlıklarda yönlendirici olması amacıyla Rekabet
Kurumu ile paylaşılacak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum