Pozitif enerji bölgeleri için ilk saha çalışması yapıldı

SUBÜ’nün ulusal yöneticiliğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Ekodenge A.Ş.’nin ortaklığıyla Avrupa Birliği’nin ENPED programına sunulan DigitalTwins4PEDs projesinde ilk saha incelemeleri pilot bölge seçilen Camili’de gerçekleştirildi.

Pozitif enerji bölgeleri için ilk saha çalışması yapıldı
17 Mayıs 2023 - 17:51
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından Avrupa Birliği’nin Pozitif Enerji
Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler Programı’na (ENPED) Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve
Ekodenge ortaklığıyla sunulan ‘Dijital İkiz Bölge Enerji Modelleri ile Pozitif Enerji Bölgeleri İçin
Diyalog ve Kalite Güvencesi Desteği’ (DigitalTwins4PEDs) projesi kapsamında pilot bölge olarak
seçilen Sakarya’nın Camili bölgesinde ulusal proje ekibi tarafından ilk saha incelemesi yapıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karaman Güneş Enerji Santrali ve Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ndeki
incelemelerin ardından Sakarya Valiliği Avrupa Birliği Proje Ofisi’nde bir değerlendirme
toplantısı yapıldı. Bölgenin tüm enerji verilerinin toplanacağı, izleneceği ve değerlendirileceği
SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu’nda yer alan Avrupa Birliği Projeleri Yönetim Ofisi’nde
incelemeler yapıldı.
Projenin hedefleri
Avrupa Birliği Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler Programı kapsamında 1 milyon
173 bin 728 Euro destek alan proje ile Avrupa Birliği’nin 2030 yılına kadar 100 şehrin iklim
tarafsızlıklarının sağlanmasına yönelik araştırma ve yenilik kapasitesinin oluşturulmasının
planlanması, uygulanması ve faaliyete geçirilmesine katkıda bulunmak hedefleniyor. Dijital ikiz
enerji modeliyle bir kalite güvence süreci geliştirmek istenen proje ile Camili Mahallesi’nde enerji
performansını sağlamak, üç pilot alanda test etmek ve böylece süreçte pozitif bir enerji dengesi
kurmak da projenin diğer hedefleri arasında yer alıyor.
Ulusal ve uluslararası ortaklar
16 ortak ve 4 iştirakçinin bulunduğu proje konsorsiyumunda SUBÜ projenin ulusal yöneticisi,
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Ekodenge A.Ş. ise ulusal ortaklar konumunda yer
alıyor. Uluslararası ortaklar arasında Avusturya ve İsveç ile İrlanda’da bir iştirakçi bulunuyor.
Proje kapsamında oluşturulacak yol haritasında araştırma çalışmalarının yürütülmesi, master plan
hazırlanması, şehrin enerji envanterinin çıkarılması ve enerji dijital ikizi oluşturulması yer alıyor.
Proje ekibinde SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Doç. Dr. Metin Varan, Proje
Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi İlker Dursun, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Geçer ve SUBÜ Bilimsel
Araştırma Projeleri Müdürü Arzu Saygıner Çil çalışmalar yürütüyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum