Hendek Başkanı Babaoğlundan Basına Sitem.

Hendek Başkanı Babaoğlundan Basına Sitem.
20 Kasım 2023 - 11:46
HENDEK BELEDİYESİNDEN MAKSATLI YALAN HABERLERE CEVAP
Belediyemize dair 2009-2021 dönemini kapsayan SAYIŞTAY raporlarının bazı basın yayın organlarınca
gerçek dışı ve maksatlı biçimde haberleştirilmesi üzerine kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme
gereği duyulmuştur.
Söz konusu haber içeriklerinde aslında 12 yıllık uzun bir dönemi kapsayan denetimin ve buna dair
SAYIŞTAY raporunun sadece 2019-2021 yıllarına aitmiş gibi gösterilmesi, maksatlıdır, art niyet taşır.
“Hendek’te mali skandal”, “Turgut Babaoğlu’nu zora sokacak iddia” şeklinde haber başlıklarından da
anlaşılacağı üzerine; Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sn. Turgut Babaoğlu’nun açıkça hedef
alındığı görülmektedir.
Oysa SAYIŞTAY raporlarından da anlaşılacağı üzerine 2009-2021 yıllarını kapsayan denetimlerde 2019-
2021 dönemiyle ilgili olarak saptanan teknik hatalar düzeltilmiş olup, dönemimize ait suç teşkil
edecek her hangi bir mali kayıp ya da usulsüzlük söz konusu değildir.
Örneğin haberlerde bahsi geçtiği üzere, gider taahhüdü olarak görülen 7.100.000 TL tutarındaki hatalı
işlemin geçici kabulünün tarafımızca yapılmaması ve geçici kabulü yapılan 11.234.259 TL yatırım
hesaplarından çıkarılmamasının nedeni, bu işlemlerin 2015-2016 yıllarına ait olması, yani dönemimize
ait olmamasından dolayıdır. SAYIŞTAY raporuna göre de, söz konusu dönemde asfalt yapım işi için
gider taahhütleri düzenlendiği, hak ediş ödemeleri esnasında gider taahhüt hesabının çalıştırılıp, ilgili
nazım hesabın kapatılması gerekirken, kapatılmadığı ve bu nedenle gider taahhütleri hesaplarının
karşılığı 7.100.000 TL hatalı bilgi içerdiği görülmüştür.
Dönemimize ait bir örnekteyse 2021 yılında döviz hesaplarımızdaki 6 Avro’nun sehven 6 TL
olarak kaydedilmesiyle ilgili SAYIŞTAY raporu doğrultusunda hata düzeltilmiştir.
SAYIŞTAY’ın denetim görüşünde de, “Hendek Belediyesi tarafından sunulan; geçerli finansal
raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, tüm önemli yönleriyle doğru ve
güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.” İfadesinin yanı sıra denetim bulgularıyla alakalı da
belediyemizin gerekli düzeltmeleri yapması suretiyle raporun düzenlendiği belirtilmiştir.
SAYIŞTAY denetimlerinin Hendek Belediyesi özelinde gerçekleştiği yönünde yaratılmak istenen algı
çabaları beyhude çırpınışlardır. Belediyemize yönelik iftira ve karalama yarışında hız ve kural tanımaz
mahfiller, çok iyi bilmeliler ki; kalemşörleri üzerinden atmaya çalıştıkları leke, kazmaya çalıştıkları
çukur, kendi sonları olacaktır.
Sonuç olarak; Mal bulmuş mağribi gibi SAYIŞTAY denetimini fırsat bilerek, önüne arkasına
bakmaksızın, bir kez daha toplumda algı oluşturmaya, Belediyemizi karalamaya yeltenen kirli eller,
şükürler olsun yine çuvallamışlardır.
Gerçekler yazılacaksa; Belediye Başkanımız Sn. Turgut Babaoğlu’nun görev süresi içerisinde SAYIŞTAY
ve Mülkiye müfettişlerince dört kez yapılan denetimlerden, raporlarla da sabit olduğu üzere,
Belediyemizin alnının akıyla çıktığı gerçeğidir.
Belediyemizin Kasım ayı olağan meclis toplantısında açıklanan Borç-Stok raporundaki mali disiplin ve
başarısı da yine gerçektir ve ortadadır.
Üretken Belediyecilik, Şeffaf Yönetim ile Hendek ehline emanet yoluna devam edecektir.
Kamuoyuna Saygılarımızla.

YORUMLAR

  • 0 Yorum