Gençlerle ilgili sorunların çoğu toplumun geneliyle alakalı

‘Kuşaklararası Farklılaşmalar ve Günümüz Gençliği’ başlıklı söyleşiyle SUBÜ Konuşmaları’nın 52’inci konuşmacısı olan Yazar Erol Erdoğan, “Gençlerle ilgili konuşulan sorunların büyük kısmı toplumun geneliyle alakalıdır” dedi.

Gençlerle ilgili sorunların çoğu toplumun geneliyle alakalı
25 Mayıs 2023 - 16:51
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın
52’inci konuşmacısı, ‘Kuşaklararası Farklılaşmalar ve Günümüz Gençliği’ başlıklı söyleşiyle
Yazar Erol Erdoğan oldu. Moderatörlüğünü Sakarya Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Ömer Sezai Aykaç’ın üstlendiği söyleşide kuşaklararası farklılaşmanın temel nedenleri,
farklılıkların çatışmaya dönüşmemesi için takınılması gereken tutumlar ve sorumluluk bilincinin
gelişmesinin önemi gibi konular konuşuldu. Söyleşinin tamamı üniversitenin YouTube kanalı
SUBÜ Haber’den tekrar izlenebiliyor.
Bilgiye erişim piramidi değişti
Yetişkinler ve gençler arasındaki en büyük değişimin ve birçok değişimin de faktörünün bilgiye
erişim hiyerarşisinin değişmesi olduğunu belirten Yazar Erol Erdoğan, “Eskiden anne ve babadan,
okuldaki hocadan, camideki imamdan ya da çırak olarak yanına gidilen ustadan bilgiler
alınıyordu. Dijital dönüşüm ile bilgiye erişim piramidi değişti. Bununla çocuklar ve gençler üst
kuşağa ihtiyaç duymadan bazı bilgiler edindikleri gibi bazı deneyimleri de kazanır hale geldiler.
Bu farklılaşma kuşaklararası etkileşimi de etkileyen ana faktöre dönüştü. Eskiden daha büyük
ailelerde yaşıyorken şimdi daha küçük ailelerde yaşıyoruz. Eskiden daha küçük yerleşim
yerlerinde yaşıyorken şimdi daha büyük yerleşim yerlerinde yaşıyoruz. Bu da gençler açısından
farklılaşmayı etkileyen önemli etkilerden birisi. Üçüncü faktör ise eskiden daha çok üreticiyken
şimdi daha çok müşteri durumunda olmamızdır” diye konuştu.
Çatışma tuzağına düşüyoruz
Kuşak farklılaşmasının azalması için iki tarafa da görevler düştüğünü kaydeden Erdoğan, “İlk
görev ise farklılaşmanın çatışma anlamına gelmediğini fark etmek olacaktır. Farklılaşmanın
çatışmayı doğurmayacağının ve belki de anlaşmayı, çeşitliliği ve renkliliği sağlayacak bir nimet
olduğunun farkında olmalıyız. Modern insan çatışmayla kendini anlatmaya çalıştığı için bu
tehlikeli tuzağa düşüyor. Çeşitlilik ve renklilik zaten en temelinde yaratılıştan ve fıtrattan
kaynaklanan bir şeydir. İnsanoğlu sorunu dışarıdan ya da karşıdan tanımlayarak bir konfor alanına
ulaşır. Yetişkinler sorunlarını gençler üzerinden, erkekler ise kadınlar üzerinden tanımlayarak
aslında kendilerini yoğurttan çıkan temiz kaşık gibi düşünürler. Oysa bugün gençlerle ilgili
konuşulan sorunların büyük kısmı toplumun geneliyle alakalıdır. Ancak biz yetişkinler toplumun
geneliyle ilgili sorunu sadece gençlerin sorunuymuş gibi düşünerek kendimize ayna tutmuyoruz ya
da kendimizi ıslah etmiyoruz. Sadece gençlerin iyi olmasını bekliyoruz. Mesela bir baba sigara
içer ama çocuğunun sigara içmesini istemez ve bunu bir yozlaşma olarak görür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum